Cảm Biến Chuyển Động Aqara

Nhấn nút reset của cảm biến chuyển động, thiết bị trung tâm phát ra âm thanh nhắc nhở “kết nối là bình thường”, có nghĩa là giao tiếp giữa cảm biến và cổng bình thường.
Nếu không có lời nhắc, vui lòng di chuyển cảm biến đến gần cổng và thử lại, nếu vẫn không có âm thanh nhắc , Cảm ứng có thể đã bị xóa hoặc đã hết pin, vui lòng tham khảo phương pháp thêm thiết bị phụ hoặc phương pháp thay pin để thêm thiết bị phụ hoặc thay pin mới.
Lỗi hoạt động, vui lòng thêm lại thiết bị theo phương pháp thêm thiết bị
Quá xa cổng, di chuyển thiết bị gần cổng và thêm lại thiết bị
Tải của cổng vượt quá tải thiết bị phụ, vui lòng thêm thiết bị Đi đến các cổng khác không vượt quá tải.

Các lý do có thể xảy ra:

Thiết bị ở xa cổng kết nối. Vui lòng kiểm tra khoảng cách giữa cảm biến và cổng kết nối và lắp đặt thiết bị gần cổng kết nối
Nếu pin yếu hoặc chết, vui lòng thay pin mới
Zigbee được lắp trên bề mặt kim loại và tín hiệu bị nhiễu.
Lắp đặt ở những nơi cần phát hiện người như phòng khách, phòng ngủ (vui lòng tham khảo khoảng cách phát hiện của cảm biến chuyển động trong sách hướng dẫn khi lắp đặt).
Nó có thể được đặt trên bàn cà phê, tủ giày, mặt bàn, vv, nhưng nó phải sát mép (chiều cao lắp đặt khuyến nghị là 1,2m ~ 2,1m).

Có, nếu bạn không muốn cài cảm biến sự chuyển động của vật nuôi, bạn có thể lắp cảm biến chuyển động ở nơi cao hơn theo sơ đồ phạm vi phát hiện được mô tả trong sách hướng dẫn, để cảm biến sẽ không bị kích hoạt khi vật nuôi di chuyển trên mặt đất. (Vui lòng tham khảo sách hướng dẫn để biết phương pháp cài đặt cụ thể)

Hotline