230.000

  • Giám sát trạng thái đóng /mở của và cửa sổ theo thời gian thực.
  • Ghi nhớ và lưu trữ lịch sử đóng mở cửa trong 3 tháng.
  • Gửi thông báo tới điện thoại bất kỳ nơi đâu có mạng internet.
  • Lắp đặt và cài đặt đơn giản.

Bảo hành: 3 tháng

Hotline