320.000

  • Phát hiện sự chuyển động của con người hoặc vật nuôi
  • Phát hiện cường độ sáng trong phòng
  • Cung cấp thông tin cho các hệ thống thông minh trong nhà
  • Đi kèm 1 chân đế với khớp quay linh hoạt, dễ dàng lắp đặt cảm biến ở nhiều nơi khác nhau.
  • Kết hợp với các thiết bị nhà thông minh khác để thiết lập tự động hóa trong nhà.

Bảo hành: 3 tháng

Hotline