240.000

  • Phát hiện chuyển động và gửi thông báo về điện thoại của bạn.
  • Bật/Tắt thiết bị thông qua chuyển động của bạn.
  • Làm việc với Camera Sonoff để giám sát an ninh ngôi nhà của bạn.
  • Khoảng cách phát hiện chuyển động 6m và góc nhìn 110°.
  • Kiểm tra hồ sơ lịch sử 3 tháng.
  • Lắp đặt và cài đặt dễ dàng.

Bảo hành: 3 tháng

Hotline